Gården

 

  

Gården van laga skifte 1958. Gårdens areal är ca 60 hektar. Gårdscentret ligger väl samlat med ett flertal  välskötta byggnader. Fastigheten är belägen i ett historisktområde med ett flertal fornlämningar.

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbyggnaden är ursprungligen byggd under 1850-talet. På gården finns även tre mindre villor som hyrs ut.

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka